Klang och jubel

Här kan du sända in gratulationer som publiceras i ByaNytt på vår sida "klang och jubel". Du kan också skicka in dina gratulationer till grattis@byanytt.fi, skriv "klang och jubel" som rubrik i mejlet.
Nästa nummer av ByaNytt utkommer 29.11.2018
Skicka in ditt material senast:12.11.2018

Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt odf pdf doc docx ppt.