Välkommen till byarna

21 juni, 2018 - 16:13 -- emilia

Öppna Byars dag är en dag som årligen ordnas runt om i hela Finland och där man välkomnar till att bekanta sig med verksamhet och service i byarna. Det tar sig uttryck på många olika sätt och särskilt många regler för det finns det ju inte heller för dagen. Inom Aktion Österbotten verkar Byarnas arbetsgrupp, som administrerar dagen i Österbotten och ger byarna synlighet på den nationella kartan. Den 9 juni var årets dag och i Korsholm ordnades evenemang i flera byar, bland annat i Solf och i skärgårdsbyarna Södra Vallgrund, Replot och Björköby. Och Byaspelen i Helsingby må höra hit också som vi skriver om i tidningen.

 

Byarnas arbetsgrupp inom Aktion Österbotten är takorganisation kring det här i Österbotten, som har över 300 byar till antalet och där verksamheten ofta drivs av byaföreningar och byaråd.

En del av den årliga verksamheten inom arbetsgruppen för byaverksamheten i Österbotten är att koordinera Öppna Byars dag, att utse månadens by på sin hemsida och att premiera Årets by, Byaverksamhetens vägvisare, Årets landsbygdsaktör och Årets byavänligaste kommun. Byaverksamhet överlag sägs få större roll i framtiden när det gäller samhällspåverkan.

Det finns många duktiga i våra byar och vad skulle byarna vara utan dessa människor, mötesplatser och miljöer?

Årets premieringar har ännu inte getts offentlighet med månadens by i juni är Sundom och presentationen av Sundom finns publicerad på www.aktion.fi.

Meteorian i Sundom firar tio år i år och festdagen ägde rum den16 juni. Men besöka Meteorian kan man göra vilken dag som helst.

 

Välkommen sommar och välkommen öppet hav! Vi har skäriliv som tema och, även om alla inte gör det, är det många som tycker om båtlivet och skärgårdslivet. Havet ger mig sinnesfrid och tänk, tänk att jag får bo vid kusten! Vid kusten till öppet hav. Det är långtifrån alla finländare förunnat – men vi får ha havet som granne.

Kustmedia sommarstänger, både kontoret i Smedsby och i Närpes, i juli och då ska vila inför hösten. Jag önskar Er alla riktigt skön juli! Besök en fin by, en by du inte tidigare besökt i Österbotten…

Smedsby den 14 juni 2018